Tolkning og endring i NEK 400

ENDRET: Måling av lekkstrømmer fra sekundærvikling og kapsling for medisinsk IT-transformator

TOLKNING: Strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett

Følg for mer info: LINK