Uavhengig Kontroll – Nødlys og Brannalarmanlegg

Omega Holtan tilbyr kontroll av Nødlys- og Brannalarm anlegg og innehar selskapssertifisering i FG-760. Våre inspektører er sertifiserte i FG -750 og har erfaring med uavhengig kontroll i forskjellige typer anlegg.  Vi sjekker at brannalarmanlegget fungere som prosjektert og planlagt og melder avvik dersom noe må rettes.

Det er eier av ethvert brannobjekt som skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

Det er eier av bygget sitt ansvar å følge de krav som stilles til nødlys og brannsikring. Ta kontakt med oss, for en uforpliktende prat og et tilbud.

Brann

Årskontroll brannalarmanlegg

I tillegg til funksjonsprøving av brannalarmanlegget, skal inspeksjonen skal se til at:

  • Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk.
  • Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter utprøvde og anerkjente løsninger/preaksepterte løsninger (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisinger med flere), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende).
  • Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til eventuelle bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning osv.
  • Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (for eksempel talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg).
  • Tidligere påtalte feil er rettet.
  • Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Ønsker du mer informasjon om kontroll av nødlys-  og/eller  brannalarmanlegg? Da vil vi gjerne snakke med deg!