Internkontroll brosjyre

System for internkontroll elektro

Forebygging og kontroll

Gode rutiner med jevnlig kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og ulykker.

Det gir også fordeler som mer effektiv drift, redusert energiforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og mindre risiko for skader og driftsstans.

Uavhengig kontroll og gode rutiner gir en nøytral og effektiv inspeksjon av det elektriske anlegget.

Internkontroll

Internkontroll er å sikre at virksomhetens oppgaver og aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.

System for Internkontroll elektro

Internkontrollsystemet inneholder instrukser og rutiner som sikrer at bedriften tilfredsstiller og dokumenterer myndighetenes, kundenes og egne spesifiserte krav til Intern-kontroll og kvalitetssikring.

Systemet har i tillegg klare retningslinjer for de ansattes arbeid med det elektriske anlegget og det elektrisk utstyret.

Gjennom etablering av sjekklister og rutiner for kontroll av virksomhetens elektriske anlegg og utstyr skal alle feil eller mangler (avvik) registreres.

Internkontrollsystemet for det elektriske anlegget skal ha dokumentasjon på lukking av alle avvik.

Internkontroll for elektriske anlegg eller systematisk revisjon av det elektriske anlegget inneholder:

  • Egenkontroll av det elektriske anlegget
  • Kontroll av det elektriske anlegget utført av sakkyndig person
  • Avvikshåndtering av feil og mangler
  • Krav og instruks til instruert personale for tilgang og operasjon av tavler og fordelinger

 

Last ned brosjyren her

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer om el-kontroll? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.