Kontroll av landbruk

Elektrisk feil er årsaken til svært mange branner og forbeyggende tiltak bør priotiteres.

De fleste forsikringsselskap oppfordrer sine kunder innen næring, og landbruk spesielt, til å gjennomføre elkontroll.

En elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å reduserer risiko for at brann oppstår. Omega Holtan AS er et sertifisert foretak NEK 405-4 og har komptanse og sertifiserte NEK 405-3 kontrollører innen næring og landbruk.

Forsikringsbransjen skjerper rutinene overfor sine kunder i landbruket

En landbrukskontroll skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. Termografering av el-anlegget skal være en del av kontrollen da det avdekker unormalt varme punkter i anlegget. Dette for å avsløre de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.

Brann

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer om kontroll av landbruk? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.