El-kontroll / Eltakst

Gode rutiner med jevnlig kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og ulykker. Det gir også fordeler som mer effektiv drift, redusert energiforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og mindre risiko for skader og driftsstans.

Uavhengig kontroll og gode rutiner gir en nøytral og effektiv inspeksjon av det elektriske anlegget.

Elkontroll
Våre NEK 405 sertifiserte inspektører opererer i hele landet og vi utfører kontroll av elektriske anlegg (El-kontroll) for alle typer industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg og landbruksinstallasjoner.

El-kontroll kan utføres som en rutinemessig inspeksjon, som en kontroll i henhold til forsikringsmessige krav og rutiner og den kan utføres som en kontroll etter utførte entreprenørarbeider(mottakskontroll)
Inspeksjonen er stikkprøvebasert og inneholder både visuell– og måleteknisk kontroll av el-anlegget.

Eltakst
Vi utfører taksering av elektriske anlegg med særskilt høy kompetanse, og kan bidra i de fleste typer saker.
Eltakst, eierskifte, verdivurdering, skadeutredning, storskade, rettslig bistand, prosjektledelse for gjenoppbygging.
Vi benytter  sertifiserte takstingeniører som opererer i hele landet, og vi utfører taksering av elektriske anlegg (Eltakst) for alle typer industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg, landbruksinstallasjoner og privatboliger.


skapet_last

Merking av tavler

Det skal i nødvendig grad foretas merking for identifisering av utstyr og anlegg. Tavler som kun kan opereres av instruert person bør tydelig merkes med dette.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer om el-kontroll? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.