Næringsbygg

Omega Holtan leverer byggeledelse og kontrollingeniør for oppfølging av tekniske anlegg

Prosjektledelse og oppfølging blir stadig viktigere. Det er absolutt best lønnsomhet i å gjøre de riktige tingene med en gang. Ofte ser man at gode prosjekter blir ulønnsomme grunnet manglende kapasitet til oppfølging underveis.

Vi tilbyr profesjonell oppfølging for ditt prosjekt, fra planleggingsstadiet til samsvarserklæring og dokumentert sluttkontroll er utført.

Erfaring med de fleste kontraktsformer, eksempelvis: totalentreprise, enhetspris-kontrakt, BVP, generalentreprise.

Oppgavene omfatter blant annet:

– Prosjektplanlegging og kontraktstrategi
– Prosjektledelse og oppfølging
– Innkjøpsaktiviteter
– Kvalitetssikring (riktig utstyr til rett tid)
– Tekniske inspeksjoner
– Levetidsbetraktninger
– Designkontroll
– Teknisk evaluering
– Koordinering internt og mot leverandører

– Byggeplassoppfølging/produksjon
– Test og ferdigstillelse
– Oppfølging av budsjett og planer
– Kontraktsadministrasjon og oppfølging
– Identifisering av svake/manglende aktiviteter og forslag til korrigerende tiltak
– Dokumentkontroll
– Verifikasjon, kontroll og test
– Innkjøp og leveranse av reservedeler

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.