Tjenester

Rådgivende ingeniør elektro og automasjon


Samferdsel

Omega Holtan prosjekterer tekniske anlegg innen infrastruktur

 • Elkraft
 • Automasjon (SRO)
 • Styring og regulering
 • Overvåkning
 • Tunnelventilasjon
 • Belysning

Les mer

Næringsbygg

Omega Holtan prosjekterer tekniske anlegg i næringsbygg

 • Elkraft
 • Belysning
 • Automatikk
 • Nettverk
 • Strukturert kabling
 • Nød- og sikkerhetsanlegg

Les mer

Industri

Omega Holtan prosjekterer tekniske anlegg innen industri

 • Elkraft
 • Belysning
 • Automatikk
 • Styring og regulering
 • Overvåkning
 • Nettverk
 • EX-områder

Les mer

Byggeledelse og kontrollingeniør – Elektro og automasjon


Prosjektledelse og oppfølging blir stadig viktigere. Det er absolutt best lønnsomhet i å gjøre de riktige tingene med en gang. Ofte ser man at gode prosjekter overstiger budsjett og eller ikke leveres til avtalt tid, grunnet manglende kapasitet til oppfølging underveis.

Vi tilbyr profesjonell oppfølging for ditt prosjekt, fra planleggingsstadiet til samsvarserklæring og dokumentert sluttkontroll er utført.

Kompetanseutvikling


Våre kurs

Kurs og kompetanseutvikling

Særskilt lang erfaring med nasjonalt og internasjonalt arbeid innen elektroteknikk, har gitt oss meget høy og bred kompetanse innen fagfeltet! Våre instruktører har høy fagkompetanse og gode pedagogiske egenskaper som sikrer fornøyde kursdeltakere.
Våre kurs gir økt trygghet, høyere fagforståelse og økt kompetanse til våre kunder.
Les mer

kurs

Kurs på forespørsel

La oss komme til deg! De fleste av våre kurs kan holdes i kjente omgivelser på på din egen arbeidsplass.
Les mer

Kontroll og inspeksjon


Elkontroll

Elkontroll / Eltakst

Våre NEK 405 sertifiserte inspektører opererer i hele landet og vi utfører kontroll av elektriske anlegg (El-kontroll) for alle typer industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg og landbruksinstallasjoner.
Vi utfører taksering av elektriske anlegg (eltakst) med særskilt høy kompetanse, og kan bidra i de fleste typer saker.
Les mer

landbruk

Kontroll av landbruk

En landbrukskontroll skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget.
Les mer

Internkontroll

System for internkontroll elektro

Gode rutiner med jevnlig kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og ulykker. Det gir mer effektiv drift, redusert energiforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og mindre risiko for skader og driftsstans.
Les mer

Tilsyn av Ex installasjoner

Alle forskrifter og normer som omhandler installasjoner i eksplosjonsfarlige (soneklassifiserte) områder, stiller krav til kompetansen involvert personell skal inneha. Disse kravene definerer hvilken kompetanse som skal finnes hos de som er involvert i design, installasjon og vedlikehold av Ex-anlegg.
Les mer

termografering

Elektrotermografering

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Våre NEK 405 sertifiserte termografører utfører oppdrag i hele landet.
Les mer

Brannvarsling og nødlysanlegg

Vi tilbyr kontroll av brannvarsling og nødlysanlegg. Omega Holtan har sertifiserte inspektører og erfaring med uavhengig kontroll i forskjellige typer anlegg.
Les mer

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer om el-kontroll? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.