Posts Tagged Tunnel

Omega Holtan utvider til Kristiansand

Omega Holtan utvider til Kristiansand

Omega Holtan AS stiftet første april 2019 Electronova Kristiansand AS. Selskapet ble stiftet sammen med Electronova AS, ViaNova Kristiansand AS og daglig leder Ronny Røsstad Masternes

Firmaet vil levere rådgivende ingeniørtjenester innen elektro og automasjon, hovedsakelig til prosjekter for veg, tunnel og bane. Oppgavene i dette er blant annet detaljprosjektering, 3D/BIM, beregninger, byggeledelse og oppfølging av prosjekter.

Selskapet er samlokalisert med ViaNova Kristiansand, adresse Gyldenløves gate 1C, 4611 Kristiansand.

«Electronova Kristiansand AS vil jobbe tett med Omega Holtan AS og Electronova AS.  Selskapene har utstrakt erfaring og høy kompetanse innen elektroteknisk prosjektering av veg -og tunnelanlegg. Det er en stor styrke for Electronova Kristiansand AS å ha et så sterkt lag med seg allerede fra første dag.

Jeg er stolt av tillitten styret viser og vil bruke den eksisterende kompetanse sammen med nytenking for å utvikle Electronova Kristiansand i riktig retning.

Selskapets visjon er bygget på slagordet «Når gode råd teller…», og med dette vil vi bli den foretrukne rådgiver av elektrotekniske tjenester der høykompetanse, levering på tid og avtalt pris er viktigst for kundene» sier nytilsatt daglig leder Ronny Røsstad Masternes.

Masternes kommer fra stilling som elektroteknisk rådgiver hos Universitetet i Agder, og har 20 års erfaring innen elektroteknikk og prosjektering fra selskap som MHwirth, Posten Norge AS og flere elektroentreprenører.

Electronova Kristiansand AS har en vekststrategi frem til 2029, og er på utkikk etter flere ansatte som vil være med på utviklingen av selskapet helt fra start.

«Vi ser for oss stor vekst i markedet innenfor elektrotekniske tjenester som krever spesialkompetanse og ustrakt erfaring for veg-og tunnelanlegg i denne regionen.» sier Masternes

Electronova Kristiansand ønsker å knytte kontakt med lokale leverandører og utdanningsinstitusjoner, for å kunne bidra til bransjevekst i regionen.

«Electronova og Omega Holtan har hatt et tett samarbeid gjennom en årrekke, og går nå sammen om etableringen på Sørlandet. Selskapene har en forpliktende samarbeidsavtale som nå også vil utvides til å forplikte Electronova Kristiansand.

Strategien bak nyetableringen er å styrke regional tilhørighet i et område med høy aktivitet i årene som kommer. Lokasjoner i Sandvika og Tønsberg med felles satsning mot Sørlandet og videre vestover, gir oss bred regional tilhørighet og mulighet til å bistå våre kunder lokalt.

Gjennom en felles strategiplan har vi stor tro på å lykkes med etableringen og vi vil dra gode synergier av hverandre i årene som kommer.

Gleder meg veldig til å se hvordan dette vil utvikle seg gjennom første strategiperiode. Vi vil skape vekst og en arbeidsplass med stolthet!» sier styreleder Ragnar Holtan

Nye Veier signerte rammeavtale med Omega Holtan

Nye Veier signerte 24.november 2016 rammeavtale med Omega Holtan, for rådgivertjenester innen elektrotekniske anlegg.

_52f0749-edit

Omega Holtan er med dette den eneste elektrotekniske rådgiver det inngås kontrakt med i gjeldende rammeavtale.

 

Nye Veiers konkurranse: «Rådgivningstjenester ved gjennomføring av prosjekter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av veier» ble kunngjort 23. juni 2016, med tilbudsfrist 25. august 2016.

 

Omega Holtan har tilbudt sine tjenester innen prosjekt/byggeledelse elektro, kontrollingeniør elektro og elektroteknisk prosjektering.

 

Rammeavtalen er inngått for utbyggingsområdene

43 kilometer vei, forventet utbyggingskostnad på 8.586 milliarder kroner.

 

131 kilometer vei, forventet utbyggingskostnad på 40 milliarder kroner.

 

Uttalelse fra Nye Veier: «Ut i fra en samlet evaluering opp mot tildelingskriteriene tilbudt kompetanse (70%), og pris (30%), har Nye Veier kommet frem til at valgte leverandører har tilbudt rådgivere med svært høy kompetanse til den beste prisen.»

 

«Kontrakten med Nye Veier er et resultat av lang tids arbeid og gir oss et ennå bedre fotfeste som en kvalitetsstyrt leverandør av elektrotekniske prosjekt og prosjekteringstjenester.

Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som igjen gir trygghet for våre kunder.» sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan.

ragnar-holtan

Omega Holtan har gjennom de to siste år økt bemanningen for å håndtere økende oppdragsmengde, noe som også fortsetter i 2017.

 

«Vi er på jakt etter de beste ressursene innen elektro og automasjonsfaget, og har flere annonser publisert. Med stor glede ser vi at mange erfarne og dyktige kandidater søker jobb hos oss.

Vi setter sammen gode prosjektteam og ser etter dyktige kandidater som kan bidra til selskapets videre utvikling og kontinuerlige kompetanseutvikling. Vi vil ha de beste hodene!» sier HR-ansvarlig Mona Jentoftsen.

mona-jentoftsen

Omega Holtan har inngått samarbeidsavtale med et annet selskap, som også har utstrakt erfaring og høy kompetanse innen elektroteknisk prosjektering av veg- og tunnelanlegg. Dette for ytterligere å styrke selskapets totale kompetanse og kapasitet.

 

Fakta Nye Veier

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon.

Målet er å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

prosjektgjennomgang