Omega Holtans håndtering av situasjonen rundt Coronavirus

Situasjonen i forbindelse med utbruddet av COVID19-viruset har fått konsekvenser for hele samfunnet. Vi ønsker derfor å informere våre kunder og samarbeidspartnere om hvordan vi håndterer denne situasjonen.

Vi setter de menneskelige hensyn først og prioriterer sikkerheten til våre medarbeidere og kunder høyt. Det er viktig for oss at alle som jobber i Omega Holtan opplever trygghet på jobb, og at du som kunde og oppdragsgiver skal være trygg når du jobber sammen med oss.

Vi følger myndighetenes retningslinjer i forhold til smittevern for å sikre liv og helse og forhindre smitte, ivareta smittevern for medarbeidere, kunder og andre.

Vi har innført strenge smittevernsregler i hele bedriften. Dette innebærer blant annet:

  • Kun friske medarbeidere skal være på jobb, med egen matpakke, strenge hygienetiltak i forbindelse med servicebil, arbeidsklær og verktøy.
  • Våre inspektører og medarbeidere skal vise aktsomhet ved sine besøk. De bruker blant annet engangshansker som byttes mellom hver kunde, desinfiserer verktøy og utstyr og vasker/ spriter hender før og etter besøk.
  • Rengjøring/desinfisering av kontaktpunkter
  • Fysiske møter, samlinger og kurs er avlyst inntil videre og gjennomføres på digital plattform som f.eks. Adobe, Teams og Skype.
  • Vi har alltid Antibac tilgjengelig på alle avdelinger og i alle våre firmabiler.
  • Alle medarbeidere som har mulighet oppfordres til hjemmekontor.

Oppfordring til våre kunder for å sikre våre medarbeidere
Vi oppfordrer alle våre kunder til å samarbeide om smittevern. Formålet med et slikt samarbeid er å sikre våre medarbeideres helse gjennom tilfredsstillende smitteforebygging. Videre må det avtales rutiner for effektiv kommunikasjonsflyt for aktørenes medarbeidere og prosjektledelse, herunder varsling av smitte og mistanke om smitte, personer som underlegges karantene osv. I tillegg er det avgjørende at partene sammen legger en god strategi for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring og drift.

Slik sikrer vi samfunnskritiske funksjoner
Som landsdekkende uavhengig inspeksjonsvirksomhet, har Omega Holtan en funksjon i å sikre at elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand, og at eier/bruker oppfyller internkontrollforskriften. Dette inkluderer å sikre drift av samfunnskritiske bygg som sykehus, omsorgsbygg, fengsler, institusjoner, dagligvarebutikker, barnehager og skoler.

Vårt ansvar som arbeidsgiver
I tillegg til samfunnskritiske oppdrag har vi et stort ansvar som arbeidsgiver. Samfunnet vårt er i krise, og flere tusen mennesker permitteres rundt om i landet i ulike næringer. Vi må verne om de arbeidsplassene vi kan opprettholde – uten at det går på bekostning av smittevern.

Har dere bygg og eiendommer som nå står tomme fordi folk har hjemmekontor er det mulig å gjennomføre kontroll av det elektriske anlegget langt raskere enn når det er folk i byggene. Som ved alle oppdrag setter Omega Holtan sikkerhet først. Vi tar forholdsregler om smittevern på alvor og avtaler hvordan og når kontrollens skal gjennomføres slik at alle skal føle trygghet. Ved å innføre en rekke smitteverntiltak for å sikre medarbeidere og samfunn, vil vi samtidig kunne verne om arbeidsplasser.

Omega Holtan overvåker situasjonen fortløpende og tar nødvendige grep for å redusere faren for smitte og spredning av viruset. Sammen med den enkelte kunde og samarbeidspartnere vil vi gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger fremover.