Omega Holtan sponser barneidrett i Tønsberg med kr 20.000,-.

I en tid med stengte idrettsarenaer på grunn av faren for Koronasmitte, vil Omega Holtan støtte barneidretten i Tønsberg. I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6–12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten har en viktig egenverdi, i tillegg gir det mange et grunnlag for livslang idrettsglede.

Mange barn opplever tiden som vanskelig og frustrerende. De har begrensninger i forhold til hvordan de kan være sammen med andre og hvor mange de kan være sammen med. De fleste arrangementer og cuper er avlyst i år. Idrettslagene mister også inntekter fra flaskeinnsamlinger, loddsalg, kafe og så videre. Vi håper med dette å kunne spre litt glede ved å støtte opp om de minste barna i idretten.

Omega Holtan skulle markert sitt 35 års jubileum våren 2020, men dette utsettes og vi ønsker i stedet å gi noe til de minste barna.

Alle idrettslag for barneidrett som ønsker å søke om støtte, kan søke om dette her.

Tildelingskriterier:

Støtten skal gå uavkortet til barneidrett i aldersgruppen 6-12 år, i Tønsberg Kommune.

Utvelgelse:

Det vil velges ut et idrettslag som mottar støtten, idrettslaget må oppfylle tildelingskriteriene. Utvelgelse skjer basert på vurdering av søknadstekst.

Søknadsfrist: 25.mai 2020
Tildeling skjer ila uke 23.

 

Fyll ut skjemaet for å søke