Omega Holtan leverte elbilsimulator til Møre og Romsdal fylkeskommune

Elbilmarkedet er økende, elever og studenter innen Bilfag har behov for å tilegne seg kunnskap om reparering av elbiler.

Romsdal videregående skole manglet relevant undervisningsutstyr på dette området, og inngikk kontrakt med Omega Holtan i høst, for leveranse av undervisningsmodell som gir realistisk opplæring.

Undervisningsmodellen ble levert uke 52.

 

Studenter og elever får gjøre forsøk på en realistisk elbilmodell

Fylkeskommunen satt strenge krav til leveransen, for å sikre at elever og studenter skal gis realistisk og trygg opplæring på høyspenningsteknologien til el-bil.

Blant annet skal undervisningsmodell leveres med:

  • komplett drivmodul med motorstyring og en kontrollmodul med energiforsyning.
  • en komplett energiforsyningsenhet med elektronisk batteristyringssystem (BMS),
  • integrert lader for HV-batteriet,
  • kontrollenhet med et motorstyringssystem,
  • alle nødvendige sikkerhetskomponenter,
  • ladekabel og en servicebryter
  • integrert feilkrets med mulighet for simulering av ulike feil.

 

Opplæring og kurs i bruk av undervisningsmodellen skal også holdes på skolen, for lærerne som skal ta den i bruk.

Høy spenning på deler av utstyret gjør at det er strenge sikkerhetskrav i leveransen

Tildelingskriteriene for konkurransen var satt til 60% pris og 40% gjennomføringsevne.

 

«Det nedlegges mye arbeid kontinuerlig, for å være i posisjon til å tilby undervisningsutstyr til videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter i Norge.

Det er derfor veldig moro når vår strategi om å levere kvalitetsutstyr virker, og vi kan vinne på kriterier som gir skolene høyest verdi vurdert mellom innkjøpskostnad, levetidskostnader og nytteverdi. Ekstra moro er det å levere undervisningsmodell for elbil, tilsvarende leveranse er kun levert en gang tidligere i verden”  – sier Key Account Manager i Omega Holtan, Arne Mellingsæter

Viser deler av leveransen, elbilsimulator

 

Faktaboks Romsdal videregående skole

Romsdal videregående er en stor og allsidig skole i Molde med 900 elever og over 180 ansatte. Skolen har tilbud om 8 utdanningsprogram, blant annet Teknologi- og industrifag og Elektro og datateknologi. I tillegg har skolen flere klasser som tar påbygging til studiekompetanse, tilbud om Vg3 fagopplæring i skole og flere ulike kompetansegivende kurs for voksne. Romsdal vgs har også ansvar for opplæringa som blir gitt i skoleavdelinga ved Hustad fengsel.

 

Faktaboks Omega Holtan

Omega Holtan er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektro og Ekom, med hovedfokus på markedene:

  • Kurs og konsulentvirksomhet 
  • Prosjekt og prosjekteringstjenester
  • Kontroll, termografering og internkontroll elektro

 

Omega Holtan tilbyr undervisningsutstyr til skole innen Elektro, TIP (Teknikk og Industriell Produksjon, kjøretøy og naturfag).

Leverer utstyr blant annet fra Tyske LeXsolar, Bosch Rexroth, LD Didactic.

 

Bildekreditering: LD Didactic