Om Omega Holtan AS

Omega Engineering AS innfusjonerte Omega Termografering AS og Jørn Holtan AS i 2016. Selskapet endret navn til Omega Holtan AS.

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

  • Prosjekt og prosjekteringstjenester
  • Kurs og konsulentvirksomhet 
  • Kontroll, termografering og internkontroll elektro

Selskapet har mange års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Vår forretningside

 Å levere tjenester med høy kvalitet til kunder i det profesjonelle markedet, i avdelingene:

Rådgivende ingeniør, Kurs & Kompetanse, Kontroll og verifikasjon

Vi leverer over kundens forventninger.

Vår strategi

Kompetanse på toppnivå.
Kapasitet og leveringsdyktighet.
Vekst gjennom kundens førstevalg.

Vår visjon

Gjennom kompetanse og kvalitet på toppnivå skal selskapet sikre vekst gjennom å være kundens førstevalg.

Ansattes stolthet og glede skal oppfylle selskapets visjon

Etikk

Etikk og samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Omega Holtan tar hensyn til dette. Etikk er læren om fellesskapsverdier i et samfunn og de normer og regler som må følges for å virkeliggjøre disse verdiene. Moral vil da vise hvordan vi i praksis følger normene og reglene.

I sin virksomhet skal Omega Holtan rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Brudd på lover og etiske krav er en trussel mot selskapenes konkurransedyktighet og omdømme.

Miljø

Omega Holtan er sertifisert Miljøfyrtårn.
Vi erkjenner viktigheten av et implementert system for miljøstyring av alle sine aktiviteter og prosesser. Dette av hensyn til sikkerhet for sine ansatte, for naturressursene og for globale omgivelser. Vi forplikter oss til, for alle ansatte, for samfunnet, for alle våre kunder og for våre omgivelser at vi til enhver tid skal sørge for at krav til helse, miljø og sikkerhet blir distribuert og forstått av alle i vår organisasjon.

Vi forplikter seg til et kontinuerlig fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet i forbindelse med alle sine leveranser og ved alle aktiviteter knyttet til utvikling. Det skal alltid søkes forbedringer i prosess og utstyr.

Selskapet har fastsatt følgende prinsipper:

  • følge alle lover og regler med hensyn på Helse, Miljø og Sikkerhet
  • vedlikeholde et registreringssystem som dokumenter at ovennevnte følges
  • redusere avfall og forurensning til et absolutt minimum
  • redusere og helst unngå bruk av ikke-fornybare ressurser
  • utarbeide og vedlikeholde et dokumentasjonssystem som ivaretar alle krav rettet mot Helse, Miljø og Sikkerhet
  • gjøre organisasjonen kjent med overordnet miljøpolitikk