Nyutgivelse av bladet Elsikkerhet – Elsikkerhet 89

Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene
som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. Det er også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er
tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av en hendelse.

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/elsikkerhet-nr-89/

Elsikkerhet_nr_89