Skip to content

Omega Holtan signerte rammeavtale med Omsorgsbygg

Pressemelding Omega Holtan signerte rammeavtale med Omsorgsbygg Omega Holtan har blitt tildelt kontrakt for termografering og tilstandskontroll av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF. Kontrakt vil bli signert i løpet av de nærmeste dagene. Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse og det var fem tilbydere som leverte tilbud. Alle tilbydere oppfylte kvalifikasjonskravene og tildeling ble gjort etter en vekting av pris, kvalitet og miljø. Kontrakt ble tildelt Omega Holtan og M-Tek med omtrent 50% fordeling av porteføljen. Estimert verdi på anskaffelsen er 8 millioner fordelt på 4 år. Tildelingskriteriene for konkurransen var 80% pris, 10% kvalitet og 10% miljø. Det var i tillegg tøffe kvalifikasjonskrav omhandlende blant annet: - Krav til sertifiseringer i henhold til NEK 405-1, NEK 405-3 og NEK 405-4 - Kvalitetssikringssystem - Erfaring - Kapasitet - Økonomi Gjennom dokumentert kompetanse og erfaring, sammen med en utfyllende beskrivelse for gjennomføring, miljø og kvalitet, ville Omsorgsbygg sørge for kvalitet og ryddighet i leveransene. «Omsorgsbygg setter høye krav til sine leverandører og skal ha levert riktig kvalitet til rett pris. At bransjen vi opererer i utfordres er bare positivt, og det bidrar til kontinuerlige forbedringer og økt profesjonalitet. Krav til sertifisering i henhold til NEK 405-serien gir trygghet og sikrer uavhengighet mellom partene. Dette har vært et langsiktig arbeid vi har deltatt i, for å sikre like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder», sier daglig leder Ragnar Holtan Kontrakten har umiddelbar oppstart og vil gjennomføres i tråd med detaljert utarbeidet fremdriftsplan. «Det nedlegges mye arbeid kontinuerlig, for å være i posisjon til å tilby våre tjenester til de store eiendomsbesitterne. Avtaler som dette er med på å gi nødvendig forutsigbarhet i form av ordrereserve som igjen medfører trygge arbeidsplasser og stabil drift. Kontrakten med Omsorgsbygg er meget viktig for oss, og et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kontroll i Omega Holtan. Som stor aktør i markedet er vi avhengig av å lande avtaler med de store eiendomsbesitterene. Vår avdeling er rigget for å håndtere de store eiendomsbesitterene, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige at vi har omkring 10 000 kunder fordelt rundt i Norge og Norden. Stor kundemasse gir oss muligheten for å ha god logistikk og effektiv oppdragsgjennomføring», sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen. Faktaboks Omsorgsbygg Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde formålsbygg. Per januar 2018 er det samlede bygningsareal på ca. 900 000 kvm fordelt på over 600 eiendommer og 1100 bygninger. Bygningsmassen består i hovedsak av sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager, brannstasjoner, samt kulturbygg. Faktaboks Omega Holtan Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene: • Kontroll, termografering og internkontroll elektro • Prosjekt og prosjekteringstjenester • Kurs og konsulentvirksomhet Selskapet har mange års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus. Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder. Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.