Skip to content

Omega Holtan signerte avtale med Olav Thon Gruppen

Pressemelding Omega Holtan signerte avtale med Olav Thon Gruppen Omega Holtan har inngått avtale med Olav Thon Gruppen om internkontroll elektro, termografering og elkontroll. Avtalen gjelder kontroll og termografering av elektriske anlegg for hele eiendomsporteføljen til gruppen. Eiendomsporteføljen består i hovedsak av hoteller, kjøpesenter, næringseiendommer og boliger. Avtalen som ble signert 6. desember 2018, har umiddelbar oppstart og vil bli gjennomført i tråd med utarbeidet fremdriftsplan. Omega Holtan har levert tjenester til Olav Thon Gruppen gjennom flere år, men kun for deler av bygningsmassen. At avtalen nå utvides til også å gjelde hele eiendomsmassen er en stor tillitserklæring. Estimert verdi på avtalen er ca. 5-7 millioner pr år og vil sysselsette minimum 2-3 årsverk pr år. Olav Thon Gruppen setter høye krav til sine leverandører og ønsker riktig kvalitet til rett pris. Omega Holtan er stolte over å kunne fortelle at alle våre elektroinspektører er sertifiserte etter NEK405-serien. Krav til sertifisering i henhold til NEK 405-serien gir trygghet for kunden og sikrer uavhengighet mellom partene. Omega Holtan har deltatt i forskjellig fagkomiteer for å sikre kvalitet i tjenestene, like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder», sier daglig leder Ragnar Holtan. «Det nedlegges mye arbeid kontinuerlig, for å være i posisjon til å tilby våre tjenester til de store eiendomsbesitterne. Avtaler som dette er med på å gi nødvendig forutsigbarhet i form av ordrereserve som vil trygge våre arbeidsplasser og gi en stabil drift. Kontrakten med Olav Thon Gruppen er et resultat av et langt og godt samarbeid, samtidig som det er et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kontroll i Omega Holtan. Vår avdeling er rigget for å håndtere de store eiendomsbesitterene, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige at vi har omkring 10 000 kunder fordelt rundt i Norge. Stor kundemasse gir oss muligheten for å ha god logistikk og effektiv oppdragsgjennomføring», sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen.