Skip to content

Omega Engineering 30 år - Slik har de håndtert markedsendringene

2014 var på mange måter et år med høy grad av strategisk planlegging for Omega Engineering. Med et fallende olje-marked var det igjen behov for nytenkning.

Omega Engineering feirer i 2015 sitt 30-års jubileum, markedsendringer er intet nytt fenomen.

 

Med kjerneområde innen olje og gass, har det gjennom tidene vært stort fokus på omstilling og tilpasning til markedet. I 2015 er dette fremdeles en essensiell del av driften, da lave oljepriser medfører lavt aktivitetsnivå i bransjen.

 

«Behovet og forutsetningen om å kunne være tilpasningsdyktige, har alltid hatt stort fokus i selskapet. I perioder med høyt aktivitetsnivå gjelder det å være fremtidsrettet, og arbeide hardt for å se hvilken retning markedet beveger seg, slik at man kan være leveringsdyktige i en tidlig fase.

I perioder med lav aktivitet må man uansett arbeide hardt for å overleve, så det gir seg selv» sier daglig leder Ragnar Holtan.

 

Fra Omega Engineering ble stiftet i Tønsberg 1985 og frem til i dag, har selskapet utvidet sin portefølje, som igjen har vært grunnlaget for å danne 3 datterselskaper med ansvar for å rendyrke sine produkter og tjenester. Ingeniørressursene drar man nytte av på tvers av selskapene, som igjen bidrar til flyt i driften, ved mulighet for omprioriteringer i forhold til svingningene i markedet.

 

Omega Termografering

I 1998 startet selskapet med termografiske inspeksjoner, ved bruk av avanserte infrarøde kameraer, som avdekker unormal varmeavgivelse. Denne inspeksjonen var rettet mot elektriske anlegg i norsk industri. Omega Engineering kjøpte så opp New Electronic som så ble døpt om til Omega Termografering. Omega Termografering er i dag et av de ledende kompetanseselskaper i Norge innen termografering, el-kontroll, kurs og ingeniørtjenester innen fagområdet elektro.

I 2015 fusjonerte Omega Termografering med Jørn Holtan AS, selskapene sammen tar dermed fast grep om kurs og kompetansebyggingsbransjen i Norge, innenfor fagfeltet elektro.

 

Omega TDS

Med et økende fokus på intelligente og driftssikre kommunikasjonsløsninger, ble Omega TDS (Tele, Data, Sikkerhet) dannet i 2007.

Ingeniørene som hadde daglig virke innenfor dette området, ble flyttet fra Omega Engineering til Omega TDS.

Selskapet spesialiserer seg i dag på leveranse, drift og vedlikehold av intelligente og driftssikre IKT-løsninger, med høyt fokus på enkle brukergrensesnitt og kundetilpassede løsninger.

Omega Energi

Stadig strengere byggekrav innen industri og bolig, medfører behov for sertifiserte kontrollører og gode verktøy for kontroll av bygningers lufttetthet.

Med allerede sertifiserte termografører fra Omega Termografering, kunne Omega Energi nå dannes med fokus på bygningsmasse, tetthet og kontroll.

Bygningers tetthet skal kontrolleres opp mot de gjeldende forskriftskrav, og dette gjøres ved trykk sette bygningsmassen for så å måle hvor mye luft som slipper ut. For å avdekke lekkasjepunkter, brukes termografering for å se kalde soner i bygningsmassen.

Omega Energi ble dannet i 2014, og er dermed siste medlem i Omega-familien.

 

 

De siste 10 år har Omega Engineering arbeidet for å få flere ben å stå på, for å møte de varierende periodene innen olje og gass. Selskapet har levert flere prosessindustri-prosjekter, hvor man kunne benytte mye av den opparbeidede kompetansen innen olje-bransjen. Særskilt har dette vært leveranser innen vannbehandlingsbransjen.

 

2014 var på mange måter et år med høy grad av strategisk planlegging for Omega Engineering. Med et fallende olje-marked var det igjen behov for nytenkning.

«2014 brukte vi til utredninger, vurderinger og beslutninger. Det er beslutningene vi lever av og har nå 3 valgte hovedområder som selskapet konsentrerer seg om. » sier Ragnar Holtan. De tre områdene er:

 • Olje & Gass markedet
  • Med 30 års erfaring for prosjekter on/offshore, kan Omega bidra med solid kompetanse innen prosjektledelse og i de fleste disipliner.
  • Selskapets senioringeniører er involvert i alle faser av prosjekter, fra studier til konkrete prosjekter, fra etablering av prosjekt, gjennom hele prosjektperioden inklusive bygging, og til siste aktivitet med sluttføring av dokumentasjon.

 

 • Samferdsel
  • Innen samferdsel er vei, tunnel og t-bane satsningsområdene til Omega Engineering.
  • Omega leverer komplette prosjekteringsunderlag for elektro, automasjon, SRO og instrumentering, ihht kundens krav og ønsker. Med 30 års erfaring innen disiplinene, kan kundne være trygge på at utførelsen vil være i god kvalitet, og bli levert etter avtalt tid og kostnad.

 

 • Vannbehandling
  • Med flere tiårs erfaring innen vannbehandling, slam, biogass og VOC, kan Omega bidra med solid kompetanse innen prosjektledelse og i de fleste disipliner.
  • Omega Engineering kan bistå med utførelsen av prosjekteringsunderlag, prosessberegninger, analyser, optimaliseringer, rådgivning, opplæring og konsulenttjenenester.
  • Selskapet holder også kurs for bransjen, skreddersydde og åpne.

 

 

«Vi har spennende tider fremfor oss, med både utfordringer og store muligheter i våre markedsområder. Når olje og gassmarkedet tar seg opp, vil det være mangel på leveringsdyktige leverandører. Spennende å følge Omegas utvikling i de neste 30 år» avslutter Holtan