Skip to content

Kontrakter for 120 millioner vunnet av Omegaselskapene

Blant annet er Omega Engineering AS tildelt rammeavtale for elektro & SRO-prosjektering for Statens Vegvesen Region sør. Region sør består av fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med kontorsteder i Drammen, Tønsberg, Skien, Arendal og Kristiansand. Rammeavtalen vil i hovedsak administreres av elektroseksjonen i Vegvesenet, mens prosjektavdelingen og andre avdelinger /seksjoner i Region sør også vil benytte seg av rammeavtalen som er fordelt på 3 konsulentselskap.

Blant annet er Omega Engineering AS tildelt rammeavtale for elektro & SRO-prosjektering for Statens Vegvesen Region sør.

Region sør består av fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med kontorsteder i Drammen, Tønsberg, Skien, Arendal og Kristiansand.

Rammeavtalen vil i hovedsak administreres av elektroseksjonen i Vegvesenet, mens prosjektavdelingen og andre avdelinger /seksjoner i Region sør også vil benytte seg av rammeavtalen som er fordelt på 3 konsulentselskap.

Omega og Electronova AS gjennomfører kontrakten som et arbeidsfellesskap.

Kontraktarbeidet vil hovedsakelig bestå av arbeid innen:

  • Forprosjekter/mulighetsstudier
  • Risiko- og KAR-analyser
  • Konsekvensutredninger
  • Byggeplaner
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepriser
  • Kvalitetssikring av utarbeidede planer
  • Innleie av fagressurser til oppdragsgivers disposisjon

 

Med denne og andre store tildelinger den siste tiden, er ordrereserven til selskapene Omega Engineering AS og Omega Holtan AS økt med ca. 120 millioner kroner.

 

«Kontraktene som er inngått i den senere tid er et resultat av lang tids arbeid i hver avdeling. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som igjen gir trygghet for våre kunder.» sier daglig leder i Omega Engineering og Omega Holtan, Ragnar Holtan.

 

Omegaselskapene har gjennom 2015 økt bemanningen for å håndtere økende oppdragsmengde, noe som også fortsetter i 2016.

 

«Vi er på jakt etter de flinkeste ingeniørene og kursinstruktørene innen elektro og automasjonsfaget, og har flere annonser publisert. I dagens marked ser vi at det er mange erfarne og dyktige kandidater som søker jobb hos oss. 

Vi skal sette sammen gode team og ser etter kandidater som passer sammen og som oppfyller kravet til faglige kvalifikasjoner. Vi leter etter de beste hodene som kan bidra til å forme oss videre» sier HR-ansvarlig Mona Jentoftsen.

 

Selskapene har nå vokst ut av sine eksisterende lokaler, og vil i løpet av våren flytte inn i nye lokaler som også er tilpasset ytterligere vekst.