Ny norsk elektroteknisk publikasjon

NEK 591:2019: Flammehemmede, halogenfrie kabler,
merkespenning inntil 500 V

Normen beskriver krav til installasjonskabler med liten røykutvikling ved brann, og er tilpasset norske
brannkrav til kabler i tråd med CPR – Byggevareforordningen.
Regelverk:
CPR er en Europeisk forordning som setter krav til bruk av bestemte brannklasser for byggevarer. Brannsikkerhetskravet
som er stilt til kabler under Byggevareforordningen er innarbeidet i NEK 591:2019, i det
samme klassifiseringssystemet som for andre byggevarer.
Hver nasjon i Europa definerer selv sitt brannsikkerhetsnivå ved gitte brannklasser. I Norge er disse referert
i NEK 400 med utgangspunkt i TEK‐17 Veiledning, kapittel 11 ‐ Sikkerhet ved brann.

Erstatter: NEK 591:2012