NEK 400 : Engelsk utgave

NEK 400 er den foretrukne metoden i forskriften for elektriske lavspenningsinstallasjoner.
I Norge er det et økende antall utenlandske installasjonsbedrifter som etablerer seg.
NEK 400 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at installatører, leverandører og prosjekterende skal kunne følge normen enklere. Forståelsen for erklæring om samsvar med NEK 400 vil også styrkes gjennom en norm som foreligger på et internasjonalt språk.
Engelsk utgave kan kjøpes her:
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=994830