Skip to content

Web-kurs - FSE for Instruert Person

Dette kurset er beregnet for drift og vedlikeholdspersonell, med eller uten elektrobakgrunn. •Hensikten er å gi grunnleggende kjennskap om hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg og forebygging av ulykker.   Det er et krav fra myndighetene at når ikke-elektrofagfolk skal inn i et elektrisk anlegg, skal de være instruert til det arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, som for eksempel skifte sikringer, resette bimetall-relè osv.

Primær målgruppe er personell som skal bli instruerte personer. Sekundær målgruppe er personer med rolle i virksomhetenes HMS-arbeid.

 

Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva