Skip to content
Klasseromskurs

NEK 400: 2022 : NYHETER ETTER REVISJON AV NORMEN

Varighet
5 timer

Hva inneholder kurset?

Kurset gir deg en gjennomgang på hva som er nytt i NEK 400:2022
Kurset er for deg som ønsker en god forståelse av FEL og NEK 400, hvordan regelverket kan benyttes og hvordan det er å forstå

 

Hva inneholder kurset?

Kurset omhandler følgende temaer:
• Forholdet mellom FEL og NEK 400:2022
• Systemforståelse med fordypning i spenningssystemer
• Risikovurdering
• Krav til beskyttelse
• Dokumentasjon av nye og eksisterende anlegg
• Forhold og grensesnittet mot elektriske maskiner og tavler

 

Kursvarighet

Kurset har en varighet på 5 timer, inkludert pauser.

Varighet
5 timer
Kontakt oss
Tlf: 33349985
kurs@omegaholtan.no