Skip to content

Logo extek   
Våre kurs leveres gjennom vårt datterselskap ExTek AS.

FSE, E-læring

FSE (e-læring)

Klasseromskurs, FSE

FSE (Klasserom)

FSE-Kurs FSE kom som ny forskrift gjeldende fra 1. juli 2006. Dette er en felles forskrift for lavspenning og høyspenning og refererer til NEK EN 50110-1:2005. Kurset kan avholdes for lavspenningsanlegg, høyspenningsanlegg eller en kombinasjon av disse. Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet, og kan om ønskelig inkludere førstehjelp. Dessverre skjer det altfor mange ulykker i bransjen som følge av at forskriftene ikke benyttes Myndighetenes krav er at FSE skal gjennomgås med maksimum 12 måneders mellomrom, og dette skal dokumenteres i virksomhetens IK-system. Dette kravet gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell og/eller instruert personell. Målgruppe: Alle som arbeider med installasjon, montering, drift og vedlikehold av elektriske installasjoner, maskiner og utstyr. Kursvarighet: Fra 4 timer avhengig av kundens behov. Vi tilbyr kurset som bedriftsinternt med klasseromsundervisning, alternativt som interaktivt nettkurs med kursholder. Vi har også dette tilgjengelig som web/e-læringskurs, for påmelding se link HER.
Klasseromskurs

Kurs BAS/Prosjektleder (klasserom)

Hva lærer du? Kurset fokuserer på samhandling og helhetstenkning i byggeprosjekter. Det å involvere ulike parter i byggeprosjekter på et tidlig stadium, er en relativt ny måte å drive prosjektgjennomføring på. Dette kan bidra til å redusere risiko for feil og/eller forsinkelser, i tillegg til at fokuset settes på riktig bruk av teknologi, god økonomi og effektiv fremdrift. Kurset er utviklet for å skape innsikt og forståelse for utfordringer knyttet opp mot ulike roller, samspill og gjennomføringsevne. Hvem er kurset for? Kurset passer for entreprenører, disiplinledere, montører og saksbehandlere innen tekniske byggefag. Generell informasjon: Kurset går over 2 dager. Vi tilbyr nå BAS/Prosjektleder-kurs som interaktivt e-læringskurs med instruktør. Her får du deltatt aktivt i dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Kursene skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.
Klasseromskurs

EKOM-kurs (1 dag)

Hva lærer du? Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning av og forståelse av NEK 700-serien. Temaer som omhandles er systemforståelse, hvordan de ulike nettstrukturene planlegges og de feil som kan inntreffe ved manglende kunnskap både innen planlegging og installasjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder; NEK 700-serien i sine forskrifter. Denne standardserien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg. Hva inneholder kurset? • NKOMs lover og regler • Oppbygning av NEK 700 serien • Planlegging av infrastruktur og valg av sambandsklasser og kvalitet • Oppbygging av fordelere • Krav til jording og elsikkerhet • Krav til installasjon og kvalitetssikring • Testing og krav til dokumentasjon Hvem er kurset for? Kurset passer for alle som jobber med planlegging, installasjon eller drift av infrastruktur for tele- og datanett. Generell informasjon: Kursets varighet er 1 dag. Vi tilbyr nå EKOM-kurs som interaktivt e-læringskurs med instruktør. Her får du deltatt aktivt i dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Kursene skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.
EKOM-kurs: (2 dager), Klasseromskurs

EKOM-kurs: (2 dager)

Om EKOM-kurs: EKOM er et kurs i NEK 700 og elektronisk kommunikasjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henviser til NEK 700-serien i sine forskrifter. Denne standardserien benyttes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg. NEK 700-serien omfatter også krav til sambandsklasser og kvalitet på fiberoptiske installasjoner. Hva inneholder kurset? • Systemforståelse og oppbygging av fiber og optiske fiberkabler • Elektroniske nettverkskomponenter • Desibelbegrepet og effektbudsjettering • Fiberoptiske standarder og spesifikasjoner • Fiberoptiske kontakter • Skjøting av fiber • Ulike nettstrukturer, aktive nett (P2P), passive nett (PON) • Splittere og bølgelengdemultipleksing (xWDM) • Testing og krav til dokumentasjon • OTDR og effektmeter • Blåsing av fiberoptisk kabel Hvem er kurset for? Alle som jobber med planlegging, installasjon, service, vedlikehold eller inspeksjon av fiberoptiske bredbåndnettverk eksternt eller i bygg og industri. Generell informasjon: Kursets varighet er 2 dager. Dette kurset blir kun arrangert på forespørsel. Vis din interesse ved å fylle inn skjemaet.
Klasseromskurs, Sertifisering

Elektroinstallatørprøven

Dette kurset er for alle som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven. Kurset passer for de som ønsker kompetanseheving i forkant av prøven
Klasseromskurs, E-læring

Kurs FEL-NEK 400

Hvem er kurset for? Kurset FEL-NEK 400 passer for elektropersonell i installasjonsbedrifter og i industrien, slik som elektrikere, saksbehandlere, ingeniører og faglig ansvarlige. Kurset kan også tilrettelegges for tilsynspersonell, leverandører og elektroinstallatører. Hva inneholder kurset? Dette er et kurs som fokuserer på normen NEK400:2018. Kurset tar for seg forskriftens definisjon av elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko. I tillegg er systemforståelse, ulike nettsystemer, beskyttelsestiltak, valg og montering av elektrisk utstyr sentrale emner i kurset. Generell informasjon: Kursets varighet er 1 dag. Dette kan arrangeres som et komplett kurs, eller som blokkvise kurs hvor ulike temaer kombineres. Vi tilbyr nå FEL-NEK 400 som interaktivt e-læringskurs med instruktør. Her får du deltatt aktivt i dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Kursene skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.
Klasseromskurs

Kurs i førstehjelp

Å utføre arbeid i nærheten av strømførende deler er forbundet med stor risiko. Et kurs i førstehjelp kan bidra til å berge liv dersom en ulykke skulle inntreffe. Omega Holtan tilbyr 2 ulike førstehjelpskurs. Kurs i førstehjelp for instruert personell Dette kurset er spesielt rettet mot skader som kan oppstå i elektriske anlegg, og følger kravet til førstehjelpsopplæring som instruert personell. Kurs i livreddende førstehjelp for elektrikere Dette kurset er rettet mot elektriskere og andre fagpersoner som er pålagt teoretisk opplæring i henhold til FSE. Etter kurset, skal hver deltaker ha gode kunnskaper om livreddende førstehjelp. Generell informasjon: Kursets varighet er en halv dag. Vi tilbyr dette også som e-læringskurs. Etter gjennomført kurs blir det utstedt kursbevis.
Klasseromskurs

Kurs i NEK 440 stasjonsanlegg over 1kV

Det kan ofte være utfordrende å få oversikt over kravene som finnes i forskrifter sammen med relevante normer. I dette kurset vektlegger vi derfor en systematisk gjennomgang og viser praktiske konsekvenser av gjeldende krav. I kurset vil vi også fordype oss i grunnleggende sikkerhetskrav, risikovurdering, beskyttelsestiltak, berøringsspenning, jordingssystemer, spenningsutjevning og tiltak for å hindre overført potensial. Hva inneholder kurset? FEF-NEK 440:2015 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg • Forskriftens oppbygning og innhold • Virkeområder • Eier og drivers ansvar • Oppfyllelse av sikkerhetskrav • Risikovurdering • Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil • Beskyttelse mot elektrisk sjokk • Erklæring om samsvar og dokumentasjon NEK 440:2015 Stasjonsanlegg > 1 kV • Oppbygging og innhold • Hvordan lese normen • Gjennomgang av sentrale definisjoner og termer • Grunnleggende krav • Avtale mellom leverandør og bruker • Metoder for jording av nøytralpunkt • Isolasjon • Krav til utstyr • Elektriske installasjoner • Sikkerhetstiltak • Kontroll og hjelpesystemer NEK 440:2015 del 2: Jording av stasjonsanlegg U > 1 kV • Grunnleggende krav • Design av jordingssystemer • Hensikt og utføring • Berøringsspenninger • Metoder for beregning av tillatte berøringsspenninger • Tiltak for å hindre overført potensial • Lynnedslag og transienter • Impulsjord • Målinger og vedlikehold Generell informasjon: Det blir avsatt tid til gjennomgang av oppgaver i plenum. Vi legger vekt på toveiskommunikasjon og aktiv erfaringsutveksling mellom foreleser og deltaker. Kurset er laget i samsvar med gjeldende forskrifter fra DSB – Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) og Norsk Elektroteknisk Norm NEK440:2015 – Stasjonsanlegg over 1 kV. Dette kurset arrangeres på forespørsel. (CTA = Arne).
Klasseromskurs

Kurs i overspenningsvern og jordingsforhold i lavspenningsanlegg

Stadig flere branner på teknisk utstyr og installasjoner skyldes overspenninger. Hvordan kan du bidra til å hindre dette? Hva inneholder kurset? Bruken av følsomt elektronisk utstyr i næringsbygg og boliger har økt kraftig de siste årene. NEK400:2018 stiller krav til overspenningsvern i nye installasjoner. Kurset tar for seg de nye kravene i NEK 400:2018 – hva innebærer det egentlig? • Hvordan ulike overspenningsvern fungerer • Hvordan disse skal monteres for å fungere optimalt • Tilstrekkelige jordingsforhold • Spenningsutjevning Hvem passer kurset for? Dette kurset henvender seg til installatører, montører, saksbehandlere, tilsyn og ingeniører. Generell informasjon: Kursets lengde skreddersys dine behov, og er også tilgjengelig som e-læringskurs. Vi tilbyr både 4-timers gjennomgang og dagskurs. Dette kurset arrangeres på forespørsel. (CTA = Arne).
Klasseromskurs

Kurs i NEK 400 landbruk

Landbruksindustrien har opplevd store og tragiske branner de siste årene. Statistikk fra Landbrukets brannvernkomité viser at over 70 % av landbruksbrannene er forårsaket av det elektriske systemet. NEK 400 Landbruk er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet etter ønske fra landbruksnæringen, Norges bondelag, Landbrukets brannvernkomite og Gartneriforbundet. Hva inneholder kurset? Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 landbruk. Dette innebærer utforming av mer robuste elektriske anlegg, høyere sikkerhet og bedre økonomi basert på levetidskostnader. Kravene er basert på at de elektriske installasjonene skal tåle de krevende driftsforholdene de blir utsatt for. Hvem passer kurset for? Kurset er beregnet for elektroinstallatører, saksbehandlere, montører og rådgivere til driftsbygg og veksthus. Generell informasjon: Kursets varighet er på rundt en halv dag. NEK 400 landbruk er også tilgjengelig som e-læringskurs.
Klasseromskurs

Kurs i maskinforskrift

Maskiner, slik som blant annet kjøleanlegg, produksjonsutstyr og ventilasjonsanlegg, blir ofte planlagt, montert og samsvarserklært etter FEL og NEK 400 – selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner. Dette kurset dekker gjeldende regelverk, forskrifter og NEK EN 60 204-1 Maskiners elektriske utrustning. Hva inneholder kurset? Kurset tar for seg definisjon av maskiner, grensesnitt mellom maskinregelverket og FEL-NEK 400. Sentrale temaer er: • EU-direktiver, forskrifter og normer • Forskrift om maskiner av 29.12.2009 • Hva er en maskin? • Grensesnitt mellom elektrisk installasjon og maskin • Ansvarsforhold • NEK EN 60 204-1 • Ombygging, endring og vedlikehold av maskiner • Krav til kvalifikasjoner Hvem passer kurset for? Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere, rådgivende entreprenører elektro og VVS, tavlebyggere, maskinprodusenter og brukere og mottakere av maskiner. Generell informasjon Kurset er nå tilgjengelig også som e-læringskurs. Selve kurset kan skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.
Klasseromskurs, Kombikurs, Sertifisering

NEK 405-1, Elektrotermografi

Dette er et eksamensrettet kurs for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko.

NEK 405-2, Elkontroll Bolig

Kurs i NEK 405-2, Elkontroll Bolig Vi arrangerer eksamensforberedende dagskurs som også passer for de som ønsker kurs før resertifisering. DNV og/eller Nemko er til stede for å avholde eksamen siste dagen, for de som ønsker. Kurset er også tilgjengelig som nettkurs. Kurset omhandler brann i boliger og i landbruksinstallasjoner. Brannårsaker, elektrisitet som ”tennkilde” og forebyggende tiltak. Kurset er også tilpasset for personell som ønsker oppdatering før resertifiseringseksamen. Videre inneholder kurset nye og eldre regelverk, forskjellen på disse med gitt referansenivå. Krav i NEK 405-2, sjekklister, informasjonspunkter samt hvordan disse skal gjennomføres er en sentral del av kurset.
Klasseromskurs, Sertifisering

NEK 405-2 El-kontroll bolig - Eksamensforberedende kurs

Kurset omhandler brannårsaker og forebyggende tiltak i bolig og landbruksinstallasjoner. Hva inneholder kurset? Eksamensforberedende kurs i NEK 405-2 tar for seg brannårsaker, elektrisitet som tennkilde og forebyggende tiltak. Videre dekker kurset: • Nye og eldre regelverk • Krav i NEK 405-2 • Sjekklister • Informasjonspunkter • Gjennomføring Hvem passer kurset for? Vårt eksamensforberedende dagskurs passer spesielt godt for de som skal resertifiseres. Praktisk informasjon om eksamen: Dette er et eksamensforberedende kurs. Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen, vil DNV/Nemko være til stede for å avholde eksamen på kursets siste dag. Kurset er også tilgjengelig som e-læringskurs.
Klasseromskurs, Sertifisering

NEK 405-3 Elkontroll næring

Flere forsikringsselskaper gir rabatter på forsikringspremien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører sertifisert elkontroll iht. fastsatte intervaller av selskapet. Kontrollen skal foretas av sertifisert personell som har bestått eksamen. Stadig oftere setter også stat, kommuner og private eiendomsbesittere krav til sertifisert kontrollpersonell.
Klasseromskurs

Kurs i vannbehandling

Omega Holtan tilbyr kurs i vannbehandling. Etter gjennomføring vil du være bedre rustet til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde tekniske vannbehandlingsanlegg.
Klasseromskurs, FSE, Bedriftsintern

Kurs FSE for instruert personell

Dette kurset er utviklet for drift- og vedlikeholdspersonell, med eller uten elektrobakgrunn. Det er et krav fra myndighetene at når folk uten elektrobakgrunn skal inn i et elektrisk anlegg for å bistå med enkle oppgaver, må de være instruert til arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, slik som å skifte sikringer. Hensikten med kurset er å formidle grunnleggende kjennskap til hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg, samt forebygging av ulykker. Hvem passer kurset for? Kurset passer for personell som skal bli instruerte personer, samt personell som jobber innen virksomhetens HMS-arbeid.
Klasseromskurs

Kurs i samferdsel og elektriske anlegg

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13. Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger. Hva inneholder kurset? Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder fra 8.9.2017, og erstatter fra denne dato eventuelle krav til elektriske anlegg i andre håndbøker. Kurset tar for seg den nye normalen, hvilke krav som stilles og hvordan løsningene ønskes standardisert. Det fokuseres på enklere koordinering av ønsket kvalitet og elsikkerhet, ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren. Hvem passer kurset for? Kurset har en praktisk tilnærming. Det passer til byggherrer, rådgivende ingeniører og elektro/SRO-entreprenører. Kurset er også tilgjengelig som e-læringskurs
Klasseromskurs

Teoretisk kurs i solcelleanlegg

Solenergi blir stadig mer populært i Norge. I dette kurset får du økt kompetansen innen solenergi, samt kunnskap knyttet til dokumentasjon, bygging, drift og vedlikehold av solcelleanlegg. Kurset fokuserer på: • Forståelse av solcelleanlegg • Planlegging av solcelleanlegg • Krav til installasjon • Krav til dokumentasjon • Gjennomgang av søknadsprosedyrer • Sikkerhet Kurset varer 1 dag. Det er nå også tilgjengelig også som e-læringskurs. Selve kurset kan skreddersys etter behov, og kan tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.
Klasseromskurs

Sertifiseringskurs varme arbeider

Omega Holtan tilbyr nå sertifiseringskurs i varme arbeider. Kurset er basert på retningslinjer fastsatt av Norsk Brannvernforening. Hva inneholder kurset? Kurset inneholder følgende emner: • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider • Gjeldende regelverk med hovedvekt på sikkerhetsforskriften for varme arbeider • Brann- og slukketeori • Risiko og farer ved utførelse av varme arbeider • Praktisk slukking Hvem passer dette for? Alle som utfører arbeid, eller bruker verktøy, som utvikler så mye varme at ting kan ta fyr, må ha dette kurset. Praktisk informasjon om eksamen: Kurset varer 7,5 timer, inkludert pauser, fordelt på totalt 5 teoritimer, 1 time med praktisk slukkeøvelser og påfølgende eksamen. Ved bestått eksamen får deltakeren utstedt sertifikat i varme arbeider fra Norsk Brannvernforening (sertifikatet er gyldig i 5 år). Dette kurset kan skreddersys etter behov, og er nå også tilgjengelig som e-læringskurs.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

EX Grunnleggende

Ex grunnleggende er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert. Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr på en sikker måte.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Exi Grunnleggende

Dette er et kurs for personell som skal arbeide med egensikre systemer. Kurset er basert på teori og praktiske øvelser og gir en grundig innføring i grunnleggende Exi-filosofi, samt tilhørende regelverk. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert slik at design, installasjon og feilsøking utføres etter gjeldende standarder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Ex vedlikehold

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert. Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr og utføre inspeksjon og vedlikehold på en sikker måte.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

PTIL – IEC 61892 serien

Dette kurset er utviklet for personell som jobber med design, prosjektering, planlegging, installasjon og/eller vedlikehold av elektriske anlegg offshore, formålet er å sikre et høyt nivå av sikkerhet på installasjoner og utstyr offshore. Slik at en har lavest mulig risiko for å skade mennesker og utstyr, samt ha høyest mulig driftssikkerhet.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

ATEX

Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav. Det vil bli gjennomgått hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon, samsvarsvurdering og eventuell sertifisering, og til de krav som stilles til bruk av Ex utstyr, samt krav som stilles til arbeidsgiver og arbeidsplass.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Fiber i Ex sone

Bruk av fiberoptisk kommunikasjon øker i alle deler av olje/gass- og landbasert industri øker. Dette blir ofte oppfattet som trygg kommunikasjon som ikke medfører eksplosjonsfare. Men feil bruk og uforsiktighet kan allikevel medføre risiko i Ex områder på grunn av den energien som er i lyset fra de lasersendere som benyttes
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Varme arbeid

Definisjonen på hvem som må ha dette kurset er som følger: Alle som utfører arbeid, eller bruker verktøy, som utvikler så mye varme at ting kan ta fyr Kurs i varme arbeider er basert på retningslinjer som er fastsatt av Norsk Brannvernforening og etter definisjon gitt av Finans Norge i «Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider» og inneholder følgende emner:
Kombikurs, Bedriftsintern

Kombi Ex grunnleggende

Ex grunnleggende klasserom og e-læring Dette kurset kombinerer selvstudie med elæring, samtidig som man samles i klasserom og går igjennom praktiske demonstrasjoner og eksempler som er nyttige i hverdagen. Kurset er laget for personell som skal ha en innføring i potensielt eksplosjonsfarlige områder, merking, utstyr og krav som stilles. Deltakerne vil få en innføring i henhold til relevante deler av NEK 420, IEC 60079-standarden (NEK EN 60079-standarder) samt nasjonale tilpasninger.
Kombikurs, Bedriftsintern

Kombi Ex vedlikehold

Bør ha minimum ha Ex grunnleggende og litt erfaring fra Ex områder. Målgruppe Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.
Kombikurs, Bedriftsintern

Kombi Exi grunnleggende

Målgruppe Kurs for personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av egensikkert utstyr i eksplosjonsfarlige område Kursdeltaker bør ha minimum ha Ex grunnleggende og litt erfaring fra Ex områder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Ex grunnleggende Repetisjonskurs

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern, E-læring

Exi grunnleggende Repetisjonskurs

Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av egensikkert utstyr i eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs, E-læring, Bedriftsintern

Ex vedlikehold Repitisjonskurs

Dette er et kurs om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

CompEx Ex 01 – 04 Sertifisering

Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen Ex / Exi installasjon og inspeksjon i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Ex Grunnleggende (Norsk og Engelsk)

Ex grunnleggende er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte. Kurset skal bidra til at brukerne opplever både kurssituasjonen og jobben etterpå som motiverende og lærerik. Vårt mål er at alle ansatte blir motivert til å utføre en sikker, trygg og god jobb. Alle som gjennomgår dette kurset vil være tilstrekkelig kvalifisert til å kunne selvstendig utføre de oppdragene som blir planlagte med elektriske installasjoner innenfor eksplosjonsfarlige områder. Varighet: Ex kurset er 8 effektive timer Målgruppe: Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
E-læring, Bedriftsintern, Klasseromskurs

Ex Grunnleggende International Edition

Exi Basic is a course for personnel who will work with intrinsically safe systems. The course is based on theory and practical exercises and gives a thorough introduction to basic Exi philosophy, as well as related regulations. Our goal is to make sure your employees are motivated to work safely and securely so that design, installation and troubleshooting are carried out according to current standards.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

Ex Maintenance

Ex Maintenance is a course for electrical installations in potentially explosive areas. Our goal is to make sure that employees are motivated to work safely and securely. After completing the course, they will have sufficient knowledge to be able to participate in the installation, inspection and maintenance of Ex-equipment in a safe manner.

Exi basic

Exi Basic is a course for personnel who will work with intrinsically safe systems. The course is based on theory and practical exercises and gives a thorough introduction to basic Exi philosophy, as well as related regulations. Our goal is to make sure your employees are motivated to work safely and securely so that design, installation and troubleshooting are carried out according to current standards.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

FSE Lavspenning QQ

Topics covered: - Understand what requirements are set for those whom are to work on or by electrical installations. - Specific requirements set out in the FSE-regulation. - Know which authority governs operations offshore. - Routines for marking and cordoning off areas. - Requirements for how to organize the work and relevant competency. - Safety philosophy - Accident statistics related to work on electric installations. - Understand the general principles of protection, type specific protection and marking. - Understand the risks related to rescue in live installations. - Understand the importance of reporting accidents and incidents. - First aid in case of accidents. - Alarm procedures in case of accidents. The training must be repeated every year.
Klasseromskurs, Bedriftsintern

FSE Lavspenning

Topics covered: - Understand what requirements are set for those whom are to work on or by electrical installations. - Specific requirements set out in the FSE-regulation. - Know which authority governs operations offshore. - Routines for marking and cordoning off areas. - Requirements for how to organize the work and relevant competency. - Safety philosophy - Accident statistics related to work on electric installations. - Understand the general principles of protection, type specific protection and marking. - Understand the risks related to rescue in live installations. - Understand the importance of reporting accidents and incidents. - First aid in case of accidents. - Alarm procedures in case of accidents. The training must be repeated every year. FSE regulation on Norwegian Continental Shelf English, Norwegian
Bedriftsintern, Klasseromskurs

FSE lav og høyspenning

FSE høy og lavspenning med førstehjelp dekker kompetanse kravene som stilles i FSEforskriftene. Kurset gir en innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid på høyspenningsanlegg offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også riktig personlig verneutstyr behandles.
E-læring, Bedriftsintern

FSE Høy – og lavspenning Quick Qualify

Designing a course specifically based on your feedback to our questions, this course is the most efficient training available. In addition to filling in any gaps in FSE competence, some key areas must be repeated every year. In the end you must perform an end-assessment. You will be tested in all subjects covered by the FSE regulation. If your score is less than 70% you may also take the entire course by clicking arrow-back. Topics covered: - Understand what requirements are set for those whom are to work on or by electrical installations. - Specific requirements set out in the FSE regulation. - Know which authority governs operations offshore. - Routines for marking and cordoning off areas. - Requirements for how to organize the work and relevant competency. - Safety philosophy - Accident statistics related to work on electric installations. - Understand the general principles of protection, type specific protection and marking. - Understand the risks related to rescue in live installations, and in particular in or close to high voltage installations. - Understand the importance of reporting accidents and incidents. - First aid in case of accidents. Low voltage and particular safety measures related to high voltage injuries. - Alarm procedures in case of accidents. Target group: Everyone working on, or are planning for work to be conducted on, electrical installations. The training must be repeated every year.