Kurs – Vannbehandling

VANNBEHANDLING-KURS LEVERES NÅ INTERAKTIVE

Fordelen med interaktive kurs er at man kan delta aktivt på kurset som om man sitter i et klasserom, mens man har dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Omega Holtan og ExTek har lenge levert både webbaserte kurs og interaktive nettkurs med instruktør.

Interaktive nettkurs har i hovedsak vært levert til skoleverket, men nå åpner vi for å levere alle våre kurs på interaktiv plattform. Kursene kan skreddersys etter behov, og tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.

Kurs i vannbehandling

Kurset gir kunnskap om ulike metoder for behandling av avløpsvann fra prosessindustri, industri, kommunalt avløp og olje/gassanlegg. Etter gjennomføring vil man være bedre rustet til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde tekniske vannbehandlingsanlegg

Kunnskapen skal ha verdi for valg av ulike metoder og kombinasjoner, grunnleggende forståelse av prosess samt kunnskap for optimal drift inkludert bygging og vedlikehold av kultur. Etter kurset skal man også kunne tyde driftsparametere og analyser

Kursinnhold:

  • Begreper
  • Mekanisk rensing
  • Biogassproduksjon
  • Sulfid behandling
  • Biofilmanlegg, Sedimentering/ Flotasjon
  • Renseeffekter, Flokkulering, Bioaktivitet
  • Energi og fosfor/gjødselgjenvinning
  • Feilsøking mot bioaktivitet/ mikroskopi
  • Driftsrutiner
  • HMS

Underveis i kurset kjøres det flere gruppeoppgaver, hvor man løser utfordringer og finner muligheter, med bistand fra kursholder.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kurs,
Arne Mellingsæter, tlf 915 67 560, e-post: arne.mellingsaeter@omegaholtan.no