Kurs – NEK 405-1, Elektrotermografi

NEK 405-1 ELEKTROTERMOGRAFI-KURS LEVERES NÅ INTERAKTIVE

Fordelen med interaktive kurs er at man kan delta aktivt på kurset som om man sitter i et klasserom, mens man har dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Omega Holtan og ExTek har lenge levert både webbaserte kurs og interaktive nettkurs med instruktør.

Interaktive nettkurs har i hovedsak vært levert til skoleverket, men nå åpner vi for å levere alle våre kurs på interaktiv plattform. Kursene kan skreddersys etter behov.

Kursinnhold – NEK 405-1 – Elektrotermografi

Følgende temaer gjennomgås i forberedende kurs til NEK 405-1 – Elektrotermografi

  • Rapportering av avvik
  • Oversikt over anvendelsesområder for elektrotermografering
  • Infrarød Måleteknikk
  • Generell Håndtering av instrumenter
  • Varme og strålingslære
  • Bildeevalueringer
  • Normene
  • Bruksområder og rapportering
  • Elektrotermografi

Kurset er eksamensrettet for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko.

Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen.

Det legges fokus på termografering av elektriske anlegg, motorer og varmekabler med flere gode eksempler.

Rapportering og kategorisering av feil blir også gjennomgått med konkrete forslag fra en erfaren termografør.

Dersom du ønsker å gjennomføre eksamen, vil DNV og/eller Nemko være tilstede for å avholde eksamen siste dagen. Ved bestått eksamen kan en søke sertifisering og dette sertifikatet er gyldig i 5 år.

Timeplan for kurset.
Dag 1, 09.00 – 17.00

Dag 2, 08.00 – 17.00

Dag 3, 08.00 – 16.00, Eksamen 14.00 – 16.00

Timeplan Nettkurs

08.30 – 16.00 Alle dager, med unntak av siste kursdag, hvor det er eksamen 14.00 – 16.00

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og detaljer om kurset.
Telefon: 33 34 99 99 –  eller kurs@omegaholtan.no