Kurs – Maskinforskriften

MASKINFORSKRIFTEN-KURS LEVERES NÅ INTERAKTIVE

Fordelen med interaktive kurs er at man kan delta aktivt på kurset som om man sitter i et klasserom, mens man har dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Omega Holtan og ExTek har lenge levert både webbaserte kurs og interaktive nettkurs med instruktør.

Interaktive nettkurs har i hovedsak vært levert til skoleverket, men nå åpner vi for å levere alle våre kurs på interaktiv plattform. Kursene kan skreddersys etter behov, og tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.

Maskinforskriften

Om kurset:

Maskiner monteres i nær sagt alle anlegg i dag. Kurset tar for seg definisjon av maskiner, grensesnitt mellom maskinregelverket og FEL-NEK 400.

Maskiner blir installert i nær sagt alle elektriske anlegg i dag.  Eksempelvis nevnes ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, maskiner i landbruket som elevatorer, kornskruer, korntørkeanlegg samt produksjonsutstyr i industrien.  Vi ser stadig at slikt utstyr blir planlagt, montert og samsvarserklært etter FEL og NEK 400 selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner.

Kurset tar for seg regelverk som gjelder for maskiner som maskindirektiv, Forskrift om maskiner og NEK EN 60 204-1 Maskiners elektriske utrustning, samt grensesnitt mellom ulike regelverk.

Utdrag av kursinnhold:

Elektrisk utstyr i maskiner, hvor sentrale temaer vil være:

  • EU-direktiver, forskrifter og normer;
  • Forskrift om maskiner av 29.12.2009
  • Hva er en maskin?
    •  grensesnitt mellom elektrisk installasjon og maskin
  • Ansvarsforhold og grensesnitt for ansvar;
  • NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet, maskiners elektriske utrustning;
  • Krav til samsvarserklæring og dokumentasjon
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner;
  • Krav til kvalifikasjoner.

Målgruppe: Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikere og automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere, rådgivende entreprenører elektro og VVS, ventilasjons- og kuldeentreprenører, tavlebyggere, maskinprodusenter og leverandører samt brukere og mottakere av maskiner.

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Arne Mellingsæter 915 67 560 arne.mellingsaeter@omegaholtan.no