Kurs – BAS/Prosjektleder

BAS/PROSJEKTLEDER-KURS LEVERES NÅ INTERAKTIVE

Fordelen med interaktive kurs er at man kan delta aktivt på kurset som om man sitter i et klasserom, mens man har dialog med kursinstruktør uten å være i nærkontakt. Omega Holtan og ExTek har lenge levert både webbaserte kurs og interaktive nettkurs med instruktør.

Interaktive nettkurs har i hovedsak vært levert til skoleverket, men nå åpner vi for å levere alle våre kurs på interaktiv plattform. Kursene kan skreddersys etter behov, og tilpasses undervisningspakker som gir studiepoeng.

Kurs – BAS/Prosjektleder

Samhandling og helhetstenkning i byggeprosjekt

Det å involvere partene tidlig i byggeprosjekter er en relativt ny måte å tenke prosjektgjennomføring på. Dette bidrar til å redusere risiko for feil og forsinkelser i tillegg til at partene kan rette riktig fokus på teknologi, økonomi og fremdrift.

For at modellen skal lykkes, kreves tidlig involvering, samhandling, tillit og felles forståelse, både innenfor tekniske løsninger og økonomi.

Kurset skal gi deltakeren innsikt og forståelse for utfordringer som er knyttet opp mot ulike roller, samspill og gjennomføring.

Kurset passer for entreprenører, disiplinledere, montører og saksbehandlere innen tekniske byggefag.

Kurset går over 2 dager

Ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med Arne Mellingsæter, Mobil 915 67 560 eller epost : arne.mellingsaeter@omegaholtan.no