Web kurs – FSE

offshore redusert størrelse

Vi tilbyr følgene FSE kurs som e-læring;

FSE Høy og Lavspenning

FSE Høy og Lavspenning (Fast Track)

FSE Høyspenning

FSE Høyspenning (Fast Track)

FSE Lavspenning

FSE Lavspenning (Fast Track)

FSE Instruert personell

Bilde-2

Kursene tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”, at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Det gis også opplæring og instruksjon innen førstehjelp, med unntak av hjerte-lungeredning (HLR).

Gjennom hele kurset fokuseres det på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE opplæring handler om kunnskap om regelverk og instruksjoner, men like viktig er det for den enkelte å forstå hvorfor vi har dette regelverket. Å lykkes med å få den enkelte til å forstå viktigheten av å jobbe sikkert, er avgjørende for at elsikkerheten utvikler seg i riktig retning og at antall ulykker reduseres.

I henhold til § 7 i FSE, skal opplæring i FSE og førstehjelp gjennomføres minst en gang i året. For å imøtekomme kravet om å kunne yte førstehjelp ved strømulykker, må man årlig gjennomføre en praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon)

Kurs med fast track passer for alle, men er særlig egnet for de som skal repetere sin FSE-opplæring.

For pris, velg riktig kurs i påmeldingsskjemaet nederst på siden.

Kurs FSE Instruert personell

Dette kurset er beregnet for drift og vedlikeholdspersonell, med eller uten elektrobakgrunn.

Hensikten er å gi grunnleggende kjennskap om hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg og forebygging av ulykker.   Det er et krav fra myndighetene at når ikke-elektrofagfolk skal inn i et elektrisk anlegg, skal de være instruert til det arbeidet de har fått tillatelse til å utføre, som for eksempel skifte sikringer, resette bimetall-relè osv.

Primær målgruppe er personell som skal bli instruerte personer. Sekundær målgruppe er personer med rolle i virksomhetenes HMS-arbeid.

Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva