Elkontroll vokser på nye områder

Elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen, samt en ny delstandard om elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy er nå på trappene fra NK 219 som administrerer NEK 405-serien.

NK 219 har arbeidet med de to dokumentene en tid og standardene er snart modene for høring. Offentlig høring er et viktig element i å sikre omgivelsene muligheter til å påvirke resulatet og det gir også en bredere forankringen av resultatet.

Fagansvarlig i NK 219 Leif T. Aanensen sier følgende:
“Personell som skal gjennomføre elkontroll i landbruket må ha dokumentert tilleggskompetanse. De er i utgangspunktet eksaminert etter NEK 405-3 elkontroll i næringsbygg, men må også dokumentere kompetanse på driftsbygninger og veksthus. Det er et meget krevende driftsmiljø i slike bygg og oppdragsgiver må være sikker på at elkontrolløren faktisk behersker mangfoldet av utfordringene”

 

Link til sak hos NEK:

Elkontroll vokser på nye områder