NEK 405-3 Elkontroll Næring, Stavanger

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • 19. september 2017 - 21. september 2017
  09:00 - 17:00

Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører el-kontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres. I landbruksinstallasjoner som har dyrehold og krav fra mattilsynet, kreves dokumentert kompetanse i henhold til 405-3.

Kompetansemål etter NEK 405-3 (Elkontroll Næring)

 • Kontrollør må sammen med oppdragsgiver kunne sette referansenivå og mål for el-kontroll. Med dette menes hvilken forskrift/norm som legges til grunn, og om oppdragsgiver har noen spesielle ønsker;
 • Kontrollør skal inneha kompetanse og se forskjellen på de ulike nettsystemene, og hvordan disse “virker” ved feil; Kontrollør skal kunne vurdere jordingsanlegget og utjevningsledere;
 • Kontrollør skal ha kjennskap til tavlenormen og dens krav, og kunne vurdere sakkyndig og usakkyndig betjening; Kontrollør må kunne vurdere kabeltverrsnitt (strømføringsevne) opp mot sikringsstørrelser. Det vil ikke bli satt krav til “avanserte” kortslutnings- og overbelastningsberegninger;
 • Kontrollør må kjenne kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved normal drift og ved feil; Kontrollør må kjenne til potensielle brannfarer i elektriske anlegg som f.eks, feil bruk av skjøteledninger, blinkende lysrør, tildekking, downlight, og generell feil bruk av elektrisk utstyr;
 • Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke måleresultatene ved måling av spenning, strøm, kortslutning, isolasjon og kontinuitet. Det er ikke krav til dybdekompetanse i elektrotermografering, men kontrollør skal vite når termografering skal etterspørres;
 • Forskrift/norm FEL/NEK400 og FEB-91 skal være kjent. Eldre versjoner av forskrifter og normer skal det ikke forutsettes at kandidat kjenner i detalj. I spørsmål rettet til eldre versjoner skal det derfor tas hensyn til at kandidatene kan støtte seg på fagansvarlig i bedriften når avviksrapport skal henvise til detaljer i regelverket.
 • Kandidaten skal imidlertid være i stand til å vurdere sikkerhet i anlegg uavhengig av alder på anlegget/utstyret, og det skal også forutsettes at kandidaten om nødvendig skal kunne finne fram i eldre regelverk, og man må kjenne grensesnittet mellom maskindirektivet og FEL/NEK400;
 • Kontrollør må kjenne kravet til dokumentasjon iht FEL §12, og vurdere levert dokumentasjon opp mot anlegget og motsatt. Kravene for Internkontroll skal ikke være et hovedtema, men kontrollør må kjenne til “Internkontrollforskriften” og vite at en tilstandskontroll av det elektriske anlegget kun er en liten del av internkontrollen elektro;
 • Kandidaten skal kjenne krav til instruert person og vite at kunden har ansvaret for eget anlegg (sakkyndig kontroll og egenkontroll), kunne komme med anbefalinger om tidsintervaller for kontroller og kjenne kravet til oppbevaring/lagring av dokumentasjon (FEL § 13) og kjenne kravet til systematisk oppfølging og gjennomgang av internkontrollen;
 • Kontrollør skal være ærlig overfor sin egen begrensning i henhold til NEK 405-3 pkt 4.3 merknad.
 • Kontroll av elektriske anlegg i næringsbygg og industri stiller store krav til analytisk evne, forståelse av ukjente problemstillinger og evne til å dokumentere og kommunisere resultater til oppdragsgiver. Den som utfører kontrollen må i tillegg, og som en naturlig del av sin kompetanse, inneha gode kunnskaper om nye og tidligere forskrifter og normer.
 • Vedkommende som skal utføre kontroll av elektriske installasjoner og elektriske utstyr skal kunne dokumentere ovenfor oppdragsgiver at han/hun har nødvendig kompetanse innen relevante typer elektriske installasjoner, maskiner og elektrisk utstyr innen sitt faglige virkeområde.

Kurset er bygget opp rundt disse kvalifikasjonskravene og som et forberedende kurs før avlegging av eksamen i forbindelse med sertifisering.

Sted:  

Adresse:
Utsolaarmen 16, Sola, 4055, Norway