Instruert Personell med praktisk førstehjelp, Tønsberg

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 6. april 2017
    09:00 - 17:00

sikring_plast
Vi leverer kurspakker med opplæring og kursbevis, ihht krav for instruert person NEK 400-2-209:2010.

Leveres som bedriftsinternt kurs i klasserom.

Leveres også som web-kurs

Personell må være sakkyndig, instruert, eller autorisert for å ha tilgang til tavler, og kunne betjene vern:

  • Maks 125A for utgående kurser
  • Maks 250A for vern i inngående
  • Tavler utstyrt med Sikringsskillebryter(e)
  • Tavler utstyrt med Effektbrytere(e)
  • Utstyr eller tavler med avdekning svakere enn IP 3x

Vi tilbyr kurs som kvalifiserer personer til dette (instruert personell). Den praktiske delen av kurset gis i eget anlegg eller på demoutstyr og omhandler instrukser og øvelser i anlegget eller på tilsvarende elektrisk utstyr som vedkommende skal håndtere.

Dette kurset inneholder praktisk førstehjelp.

Ta kontakt med Rune M. Anderson dersom du ønsker å snakke med oss om kurs,

Mobil: 97 40 40 50, Epost: rune.anderson@omegaholtan.no

Sted:  

Adresse:
Banebakken 38,, Tønsberg, 3127, Norway