Håndbok N601 Elektriske anlegg, Sandvika-Oslo

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 27. november 2018
    09:00 - 16:00

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13.

Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger.

Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, den skal også legges til grunn ved oppgradering/rehabilitering av utstyr i eksisterende anlegg.

Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder fra 8.9.2017, og erstatter fra denne dato eventuelle krav til elektriske anlegg i andre håndbøker.

Dette kurset tar for seg den nye normalen, hvilke krav som stilles og hvordan løsningene ønskes standardisert.

Det fokuseres på enklere koordinering av ønsket kvalitet og elsikkerhet, ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren

Prosjektforutsetninger og risikovurderinger står sentralt for å sikre valg som oppfyller FEL98, NEK 400 og innsnevringer gjort i N601 Elektriske anlegg.

Det fokuseres på gjeldende forskrifter og normer innen elektro, grensesnitt samt hvilke tiltak som gjøres for å forbedre elektrisk anlegg som bygges i veganlegg.

Kurset har praktisk tilnærming og passer til byggherrer, rådgivende ingeniører og elektro/SRO-entreprenører.

 

Sted:  

Telefon til stedet: 67817114

Adresse:
Leif Tronstads Plass 4, Sandvika, 1302, Norway