FSE skip – Høyspenning (fast track), – Norsk og Engelsk

Detaljer Pris Ant.
E-læring kr650,00 (NOK)  

  • 28. desember 2099
    08:00 - 17:00

Målgruppe: Alle som arbeider i høyspenningsanlegg på skip.

Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper.
Beskrivelse:Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen.
Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”, at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Det gis også opplæring og instruksjon innen førstehjelp, med unntak av hjerte-lungeredning (HLR).
Gjennom hele kurset fokuseres det på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE opplæring handler om kunnskap om regelverk og instruksjoner, men like viktig er det for den enkelte å forstå hvorfor vi har dette regelverket. Å lykkes med å få den enkelte til å forstå viktigheten av å jobbe sikkert, er avgjørende for at elsikkerheten utvikler seg i riktig retning og at antall ulykker reduseres.
I henhold til § 7 i FSE, skal opplæring i FSE og førstehjelp gjennomføres minst en gang i året. For å imøtekomme kravet om å kunne yte førstehjelp ved strømulykker, må man årlig gjennomføre en praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon).
Kurs med fast track passer for alle, men er særlig egnet for de som skal repetere sin FSE-opplæring. Versjon uten fast track finner du i kurskatalogen med kurskoden MTP-045.

Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva