FEL-NEK 400:2018, Bedriftsinternt på forepørsel

  • 31. desember 2099
    00:00 - 12:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel.

Kontakt kurskoordinator Hanne Holtan: hanne.holtan@omegaholtan.no / 90 76 85 80  eller salgssjef Rune M. Anderson: rune.anderson@omegaholtan.no / 97 40 40 50

Kurs i normen NEK 400:2014.

Dette kan arrangeres som komplett kurs, eller som blokkvise separate kurs hvor ulike temaer settes sammen.   Kurset tar for seg forskriftens definisjon av Elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko.

Gjennomgang av normens oppbygging og krav, endringer iht. NEK 400:2014, systemforståelse, ulike nettsystemer, beskyttelsestiltak, valg og montering av elektrisk utstyr samt krav til verifikasjon er sentrale evner i kurset.

Målgruppe:  Kurset  passer for elektropersonell i installasjonsbedrifter og i Industrien som elektrikere, saksbehandlere, ingeniører og faglig ansvarlige.  Kurset er også tilrettelagt for andre brukere som tilsynspersonell, leverandører og elektroinstallatører.

For flere opplysninger kontakt Hanne: hanne.holtan@omegaholtan.no