Aktiviteter

Førstehjelp


 • På forespørsel
  31. januar 2099
  00:00 - 09:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel. Kontakt kurskoordinator Hanne Holtan: hanne.holtan@omegaholtan.no / 90 76 85 80  eller salgssjef Rune M. Anderson: rune.anderson@omegaholtan.no / 97 40 40 50 Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Kurset er spesielt rettet inn mot skader i elektriske anlegg og følger kravet til førstehjelpsoppplæring som Instruert Person. Det å utføre arbeid på eller i nærheten av strømførende (more…) →

FSE industri – Lavspenning, E-læring, – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

  FSE, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Krav til årlig opplæring. Forskriften gjelder for alle som jobber på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt drift av elektriske anlegg Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet. Dessverre skjer (more…) →

Livreddende førstehjelp, E-læring


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp. Etter fullført kurs skal bruker føle seg trygg nok på sine kunnskaper til å kunne gripe inn i en ulykkessituasjon. Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva (more…) →

FSE Instruert Person, E-læring, – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Dette kurset er beregnet for drift og vedlikeholdspersonell, med eller uten elektrobakgrunn. •Hensikten er å gi grunnleggende kjennskap om hvilke faremomenter det er ved arbeid i et elektrisk anlegg og forebygging av ulykker.   Det er et krav fra myndighetene at når ikke-elektrofagfolk skal inn i et elektrisk anlegg, skal de være instruert til det arbeidet de (more…) →

FSE industri – Høyspenning, E-læring, – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

FSE, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Krav til årlig opplæring. Forskriften gjelder for alle som jobber på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt drift av elektriske anlegg Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet. Dessverre skjer det (more…) →

FSE Skip – Høyspenning, E-læring, – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

FSE, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Krav til årlig opplæring. Forskriften gjelder for alle som jobber på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt drift av elektriske anlegg Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet. Dessverre skjer det (more…) →

FSE skip – Lavspenning, – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

FSE, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Krav til årlig opplæring. Forskriften gjelder for alle som jobber på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt drift av elektriske anlegg Kurset fokuserer på holdninger til egen sikkerhet. Dessverre skjer det (more…) →

FSE industri – Høyspenning (fast track), – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00

Målgruppe: Alle som arbeider i høyspenningsanlegg. Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse:Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved (more…) →

FSE industri – Lavspenning (fast track), – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Målgruppe: Alle som arbeider i lavspenningsanlegg. Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse:Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved (more…) →

FSE industri – Høy- og lavspenning – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”, at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Det gis også opplæring og instruksjon innen førstehjelp, med unntak av hjerte-lungeredning (HLR). Gjennom hele kurset fokuseres det på holdninger og den enkeltes (more…) →

FSE skip – Høyspenning (fast track), – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Målgruppe: Alle som arbeider i høyspenningsanlegg på skip. Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse:Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om (more…) →

NEK 400 Landbruk, Landbrukshåndboka


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

NEK 400 Landbruk er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av NEK etter ønske fra landbruksnæringen, Norges bondelag, Landbrukets brannvernkomite og Gartneriforbundet. Håndboka bygger på kravene i NEK 400, men stiller tilleggskrav for installasjoner i landbruket for å gi mer robuste el-anlegg, høyere sikkerhet og bedre økonomi basert på levetidskostnader. Kravene er basert på at (more…) →

NEK 405-2, Elkontroll Bolig, E-læring


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Et eksamensforberedende kurs som også passer for de som ønsker kurs før resertifiseringseksamen. Kurset omhandler brann i boliger og i landbruksinstallasjoner. Brannårsaker, elektrisitet som ”tennkilde” og forebyggende tiltak. Kurset er også tilpasset for personell som ønsker oppdatering før resertifiseringseksamen.  Videre inneholder kurset nye og eldre regelverk, forskjellen på disse med gitt referansenivå. Krav i NEK 405-2, sjekklister, (more…) →

FSE skip – Høy- og lavspenning (fast track), – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Målgruppe: Alle som arbeider i høy- og lavspenningsanlegg på skip Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse:Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i (more…) →

FSE skip- Lav- og høyspenning – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

  Målgruppe: Alle som arbeider i høy- og lavspenningsanlegg på skip Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse: Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”, at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Det gis også opplæring og instruksjon (more…) →

FSE skip – Lavspenning (fast track) – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Målgruppe: Alle som arbeider i lavspenningsanlegg. Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse:Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved (more…) →

FSE Industri- Høy og lavspenning (fast track), – Norsk og Engelsk


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Målgruppe: Alle som arbeider i høy- og lavspenningsanlegg. Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper. Beskrivelse: Fast track versjonen starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift (more…) →

Web kurs – EX Grunnleggende


 • 28. desember 2099
  08:00 - 17:00

Ex grunnleggende er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte. Kurset skal bidra til at brukerne opplever både kurssituasjonen og jobben etterpå som motiverende og lærerik. Vårt mål er at alle ansatte blir (more…) →

EX Grunnleggende


 • 31. desember 2099
  00:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel. Kontakt kurskoordinator Hanne Holtan: hanne.holtan@omegaholtan.no / 907 68 580  eller salgssjef Rune M. Anderson:rune.anderson@omegaholtan.no / 974 04 050 Temaer: Prinsipper for Ex-filosofi Ex-beskyttelsesmetoder A TEX produktdirektiv 94/9/EC(FUSEX) A TEX produktdirektiv 94/9/EC (FUSEX) A TEX produktdirektiv 94/9/EC(FUSEX) For flere opplysninger kontakt Hanne: hanne.holtan@omegaholtan.no   (more…) →

FEL-NEK 400:2018, Bedriftsinternt på forepørsel


 • 31. desember 2099
  00:00 - 12:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel. Kontakt kurskoordinator Hanne Holtan: hanne.holtan@omegaholtan.no / 90 76 85 80  eller salgssjef Rune M. Anderson: rune.anderson@omegaholtan.no / 97 40 40 50 Kurs i normen NEK 400:2014. Dette kan arrangeres som komplett kurs, eller som blokkvise separate kurs hvor ulike temaer settes sammen.   Kurset tar for seg forskriftens definisjon av Elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, (more…) →

FSE, forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg


 • På forespørsel
  31. desember 2099
  00:00 - 12:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel. Kontakt kurskoordinator Hanne Holtan: hanne.holtan@omegaholtan.no / 90 76 85 80  eller salgssjef Rune M. Anderson: rune.anderson@omegaholtan.no / 97 40 40 50 FSE kom som ny forskrift gjeldende fra 1. juli 2006.  Dette er en felles forskrift for lavspenning og høyspenning og refererer til NEK EN 50110-1:2005. Kurset kan avholdes for lavspenningsanlegg, høyspenningsanlegg eller en kombinasjon (more…) →

Instruert personell


 • 31. desember 2099
  08:00 - 17:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel. Kontakt kurskoordinator Susanne Giske: susanne.reinset.giske@omegaholtan.no / 99 10 79 69 En instruert personer en person som er tilstrekkelig instruert eller eventuelt overvåket av sakkyndig person slik at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og til å unngå fare som følge av elektrisitet. Virksomhetens behov for instruert (more…) →

Forskrift om maskiner – Maskiners elektriske utrustning


 • På forespørsel
  31. desember 2099
  12:00

Dette kurset arrangeres på forespørsel. Kontakt kurskoordinator Hanne Holtan: hanne.holtan@omegaholtan.no / 90 76 85 80  eller salgssjef Rune M. Anderson: rune.anderson@omegaholtan.no / 97 40 40 50 Om kurset: Maskiner monteres i nær sagt alle anlegg i dag. Kurset tar for seg definisjon av maskiner, grensesnitt mellom maskinregelverket og FEL-NEK 400. Maskiner blir installert i nær sagt alle elektriske anlegg (more…) →